Archiv

1.7. - 31.8. 2012
Výstava o vývoji cukrářství, cukrovinek a historii cukráren.
Každý si na voňavé a sladké výstavě přijde na své - dospělí se například seznámí s nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími brněnskými cukrárnami (např. Dorotíkovou, Tomanovou, Kolbabovou a mnohými dalšími) a výrobnami cukrovinek (např. Dimo, Bumba, Mirko aj.) první poloviny 20. století. Děti budou moci obdivovat perníkové nebo čokoládové městečko, mezi horami z oplatků, čokolády a bonbónů projíždí vláček. Dobu zašlých časů připomenou jak interiéry historické cukrárny (obchodu i výrobny), tak četné ukázky zapomenutých cukrářských nástrojů, pomůcek, forem, reklam, atd. Návštěvníci získají také přehled o historii čokolády, marcipánu, perníku, zmrzliny, stejně jako o vývoji cukrářského řemesla v Čechách a na Moravě.
Plakát (pdf)

31. 3. - 9. 4. 2012  od 10:00 do 16:00 hod.  Jaro s tulipánem - květinová výstava v reprezentačních sálech zámku, která bude součástí prohlídkové trasy.
Pozvánka (pdf) / Panel (pdf) / Tisková zpráva (pdf / doc)

16 - 22. a 26. prosince od 9 do 16 hodin
Vánoční výstava na Státním zámku Bučovice nazvaná "Andělské zvonění".
Prohlídka s povídáním o vánočním  čase v dobách minulých s částečně upravenými a dočasně doplněnými interiéry.

Těšit se můžete na:

a další exponáty. Více podrobností v pozvánce.

3. - 11. dubna 2010, denně od 9:00 do 16:00 hod. -  Jaro na zámku: květinová aranžmá v reprezentačních sálech zámku.

12. - 20. prosince 2009
otevřeno denně od 9:00 do 15:00
Vánoční výstava v reprezentačních sálech zámku na téma "Vůně vánoc".

Doprovodné kulturní akce:

10. dubna - 31.října 2009
Výstava historických kočárků
Jedná se o sbírku historických dětských kočárků a vozítek PhDr. Kamily Holáskové Ph.D. Výstava bude instalována ve Výstavním sále a bude obohacena o repliky historických dámských kostýmů.
Vstupné: plné: 30 Kč,  pro seniory: 20 Kč, děti, studenti, ZTP: 10 Kč (pozvánka v pdf).

30.8.-31.8. 2008
Ve spolupráci s Českým svazem chovatelů pořádáme Výstavu drobného zvířectva v zámecké zahradě na části jižní štěpnice.

Ve dnech 22. - 23. 9. 2007 uspořádal místní svaz chovatelů drobného zvířectva společně se správou zámku v zámecké zahradě výstavu, na které mohli návštěvníci vidět 205 králíků, přes 60 holubů a tři desítky drůbeže. Výstavu za víkend navštívilo přes 300 zájemců.

12. - 20. 8. 2006
MORAVIA BONSAI - Výstava bonsají, přednášky, semináře, doprovodný program.

13. 8. - 21. 8. 2005
Moravia Bonsai, výstava bonsaí, suiseki a čínského umění.

od 1. června do 31. srpna 2005
probíhá na Státním zámku v Bučovicích výstava STALETÍ GOBELÍNŮ.
Výstava je uspořádána k výročí 50 let od zahájení restaurování gobelínů v Moravské gobelínové manufaktuře. Návštěvníci mohou shlédnout, jak historické gobelíny od poloviny 17. století, tak i současnou produkci gobelínky. Část expozice je věnována procesu restaurování gobelínů a textilnímu materiálu, z nejž se gobelíny tkají. Ve dnech 18. - 19. června, 30. - 31. července, 20. - 21. srpna 2005 budou probíhat ukázky tkaní gobelínů.

1. 6. - 5.9. 2004
Správa Státního zámku Bučovice prodloužila výstavu Kámen a voda do neděle 5. 9. 2004. Výstava je věnovaná kamenným fontánám historickým (především zámeckým z období manýrismu) i moderním fontánám sochaře Františka Svátka. Jeho hydrokinetické objekty překvapí návštěvníka pohybem kamene, který sama voda svojí vahou střídavě rozhoupává a znovu uklidňuje. Největším a nejkrásnějším "exponátem" je však původní manýristická fontána na nádvoří Bučovicekého zámku. Ta, ač patří k nejkrásnějším svého druhu u nás (což může na výstavě každý posoudit sám), je nyní neúplná a ve špatném technickém stavu. Jedním z hlavních cílů výstavy bylo upozornit na mistrovské dílo, které navrhl Giovani Giacomo Tencalla a zhotovil Pietro Materna v letech 1635-1637. Prodloužení výstavy si vyžádal velký zájem veřejnosti (od začátku sezony ji navštívilo tři tisíce návštěvníků). Po výstavách v Itálii, Švýcarsku a v Praze, vystavuje František Svátek svá díla poprvé na Moravě za velkého zájmu laiků i odborníků. Celá výstava vzbudila pozornost nejen na Moravě, kde o zapůjčení výstavy projevilo zájem několik dalších hradů a zámků, ale v jednání je i zapůjčení celé výstavy do severní Itálie, odkud pocházejí tvůrci historické bučovické fontány. Výstava je otevřena denně mimo pondělí v srpnu od 9.00 do 16.30 a v zářijových dnech od 9.00 do 16.00 hod.

1. 6. - 31. 8. 2004
Kámen a voda, výstava věnovaná historickým manýristickým zámeckým fontánám a moderním hydrokinetickým fontánám sochaře Františka Svátka.

14. 8. - 22. 8. 2004
Moravia Bonsai, výstava bonsaí s ukázkami péče o ně.

3. 5. - 23. 5. 2004
Keramika z Kunštátu, výstava historické i současné produkce keramické výroby, jejíž kořeny sahají do druhé poloviny 16. století.

3. 4. - 25. 4. 2004
Bučovice v  minulosti a současnosti, výstava starých fotografií Bučovic a konfrontace s dnešní podobou zachycených míst.

13. 9. 2003
byla otevřena expozice Panský lesní úřad a nahradila část starší instalace prohlídkové trasy zámku. Pracovna lesního správce nabízí ke shlédnutí historické lovecké pušky, trofeje, lesnické mapy a pomůcky.

28.5. 2003
Dříve avizovaná výstava děl současných francouzských umělců a výstava věnovaná zámeckým kašnám se bohužel nekoná.

25. 4. - 16. 5. 2003
výstava fotografií Jaroslava Pulicara

1. 4. - 18. 4. 2003
Výstava amatérských umělců

přelom února a března 2003
Výstava kamélií

18. 9. - 6. 10. 2002
Výstava výtvarných děl

do 8. 9. 2002
Výstava militárií "Se zbraní a v stejnokroji"
(vstupné 10,- a 5,- Kč)

do 15. 8. 2002
se jako součást prohlídkové trasy koná výstava "Tajemství zámeckých depozitářů." Spatřit můžete vybavení bytu prince Luise z Lichtenštejna, který na zámku bydlel v letech 1941 - 1945.